Omslag till En saknad hundvalp

En saknad hundvalp

Ylva Svenberg


Publicerad: 2021

Genre: Roman

Språk: svenska

Sidantal: 168

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-527-0066-2

Beställningsadress:
Ylva Svenberg
ylva.svenberg@gmail.com

Telefon: 070-950 38 88

Personen i denna bok kallas för My. Namnet kommer från författaren Tove Janssons berättelser om Muminfamiljen. Lilla My finns i berättelserna om Mumintrollen. I den här boken beskrivs en litterär historia om livet om en som är född på 1940-talet, är barn på 1950-talet, ungdom och ung vuxen på det glada 1960-talet. Livet är annorlunda då, särskilt för barn med en förälder, utbildad till ingenjör och kvinna. My och hennes familj är så kallade Herrskapsfolk, som bor i en bruksmiljö i ett samhälle med några tusen tjänstemän och arbetare i Värmland. Miljön är okomplicerad på så sätt att alla vet vad som gäller och känner till sin rang i samhället. En del familjer sticker ut som annorlunda och My tillhör en sådan familj. Den sociala kontrollen finns överallt. Under denna period sker även en snabb teknikutveckling som berör det privata livet såväl som samhället i stort.
 
Ylva Svenberg har tidigare skrivit So long, sa Kajsa, 2015. Ylva har tagit studentexamen och en Filosofie Kandidatexamen vid Uppsala universitet i samhälls­vetenskapliga ämnen. I sitt yrkesliv har hon haft flera olika befattningar främst inom IT och ekonomi. Jobben har varit en del inom statlig verksamhet och mestadels inom det privata näringslivet. Uppdragen har varit förändrings- och utvecklingsarbete som projektledare och konsult. De 20 sista åren i arbetet har hon varit utvecklingschef, IT-direktör, konsultchef och VD. Hon har även haft styrelseuppdrag. Ylva är gift, har tre barn och tre barnbarn.