Omslag till En teori om lyckan och dess rättvisa fördelning

En teori om lyckan och dess rättvisa fördelning

Jan Westin


Publicerad: 2015

Genre: facklitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 78

Format: 208x293 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-637-9610-4

Beställningsadress:
Jan Westin
janwes@glocalnet.net
Övre Besvärsgatan 9
411 29 Göteborg

Författaren berättar

Jag är född år 1946 och uppvuxen i Bollstabruk i Ångermanland men har utbildat mig till civilingenjör och adjunkt i Göteborg och verkat där som lärare fram till min pensionering år 2009.

Efter förordet inleder jag min bok genom att införa några grundläggande begrepp som lyckofunktion, lyckotid, genomsnittslycka, upprepbara upplevelser och nollupplevelser. Vidare föreslår jag en särskild nollupplevelse och en enhetsupplevelse för en vuxen, frisk person i ett neutralt fysiskt och psykiskt tillstånd. Med hjälp av enhetsupplevelsen definierar jag lyckoenheten 1 glad.

Jag inför begreppet generaliserad nettoinkomst som en nettoinkomst eller medborgarlön utan skatt som utgår till ett lands samtliga vuxna medborgare, som arbetar, studerar, är sjuka, arbetslösa eller pensionerade.

Utilitarismens mål om ”största möjliga lycka åt största möjliga antalet individer” tolkar jag som att utilitaristerna vill maximera summan av genomsnittslyckan hos samtliga människor i ett land eller i hela världen. Jag försöker då (men utan framgång) visa, att detta medför att samtliga vuxna människor i ett land eller i hela världen bör ha samma generaliserade nettoinkomst.

Som alternativ till utilitarismen för jag fram maximinmetoden som etisk princip för rättvis fördelning av lyckan.

Slutligen jämför jag utilitarismens och maximinmetodens etiska principer med varandra och förordar maximinmetoden som den mest överlägsna etiska principen.

Det bör tilläggas, att jag också inkluderar djuren, när vi försöker göra vår livskvalitet rättvis och maximera den.