Omslag till Fantasia expressiva

Fantasia expressiva

Pia Isaksson


Publicerad: 2019

Pris: 100 kr

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 80

Format: 110x178 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-978754-8-6

Beställningsadress:
Pia Isaksson
piasinternetcafe@yahoo.se

Bastarden av Bodea har oupphörligt försökt 
ändra mitt sinnelag men utan framgång
för Veritus av Unitum går inte att ändra
Veritus av Unitum upptar alla galaxer och 
fenomen
föregående och framledes existerande
även den ringaste varelses rätt att beträda alla 
gångbara vägar i galax efter galax, i oändlighet 
efter oändlighet
Veritus av Unitum är mitt livselixir
Moaxas upprättelse, Jakarernas välfärd och 
fortsatta existens, liksom allt levande liv 
som har sitt ursprung i Unitum
samlar jag i mitt bröst och möter 
KRISTALLFORMATERADE SKARPSKYTTADE 
REFLEXER med mina bland andra vapen 
åttataggade armborst och min heta andedräkt 
för att förinta Bastarden av Bodeas härar, 
nu och framgent!

Jag är Melzer av Buexa de Venura