Omslag till Finnvedens ABC

Finnvedens ABC
En alfabetisk guide till Finnvedens arkeologi och lokala förhållanden

John Gustavsson


Publicerad: 2011

Genre: Arkeologi

Språk: svenska

Sidantal: 286

Format: 135x206 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-633-8730-2

Beställningsadress:
jolegu@gmail.com

Telefon: 08-181567


Recensioner:
Om Det förhistoriska Finnveden:
"Det är en skrift på 178 sidor som kan sägas vara en lärobok om Finnveden under 3600 år – från 2500 år fKr till 1100 år eKr./.../Det finns ett omfattande kartmaterial där man kan se förekomsten av runstenar,  hällkistor, domarringar, gårdar med gravfält och mycket mer."
ur www.varnamo.nu 5 juli 2012

Om Finnvedens ABC:
"Sidan 112 handlar om Hagshults socken och här berättas allmänt om socknen och namnet som första gången i skrift är känt från 1259 som Hagsiohylta. Går man till sidan 176 hittar man exempelvis en halvsida om kyrkoherden Lagergren i Tofteryd som bland annat tecknade ned många fornlämningar i bygden. För den som vill lära sig mer om bygdens tidiga historia är boken väl värd att studera."
ur Skillingaryd.se 5 juli 2012

Finnvedens ABC är ett komplement till avhandlingen Det förhistoriska Finnveden men kan även användas fristående som ett uppslagsverk över det fornnordiska Finnveden.

Var i Finnveden finns det bautastenar? Var i trakten har man funnit guld? Vem var Adam av Bremen? Vad betyder namnet Finnveden? Vad är skillnaden mellan kärnyxor och skivyxor? Vad för fornfynd kan man finna i Göteryd?

Det och mycket mer får du svar på i denna Finnvedens alfabetiska fornguide.