Omslag till Glimtar från mitt landskap

Glimtar från mitt landskap
– i dikt och bild

Gudrun Berg


Publicerad: 2021

Genre: Poesi och bilder

Språk: svenska

Sidantal: 60

Format: 175x235 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-527-0672-5

Beställningsadress:
Gudrun Berg
gugglebo@yahoo.se

Författarens reflektion:
Jag har försökt att i diktens form och
med bilderna som stämningsskapare
skildra delar av mitt liv som en berättelse,
där dikterna leder fram till tanken om
att livet aldrig är statiskt utan innehåller
många komponenter av djup smärta.
Ur den kan utveckla sig insikten om
att allt är föränderligt där möjligheten finns
att i naturen och i samvaro med andra växa
och finna styrkan i att leva vidare.
Vi är beroende av varandra för att slå hål på
den ofrivilliga ensamheten, att just i dialogen
med andra kunna förstå vem jag är,
kunna se mina behov och andras att:
Ta årorna i livets båt och ro mot livet…
och att Bryta ensamheten.
                                 Gudrun Berg i augusti 2021