Omslag till Havet vi ärvde

Havet vi ärvde
Grundsund i tidens hav

Lennart Grundborn


Publicerad: 2012

Språk: svenska

Sidantal: 272

Format: 205x270 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-637-1146-6

Förlag: Båtdokgruppen

Beställningsadress:
Lennart Grundborn
lennartgrundborn@gmail.com

Havet vi ärvde är en bred skildring av fiske och fraktfart sett från Grundsunds horisont med utblickar till vissa händelser i Sveriges samtida historia.

Från 1800-talet med bankskutor och sjöbåtar till händelser kring de två världskrigen och tiden därefter då Sverige förvandlades från att ha varit ett av de fattigaste länderna i Europa till ett välmående land.

Från 1800-talets slut och fram till 1970-talet förändrades de bohusländska samhällena. Boken skildrar utvandringen till USA, den tid som kallas kutterepoken, Grundsunds hamnbyggnad, makrillfiske, islandsfiske och fraktfart. Efter andra världskriget försvann träfartygen, fisket industrialiserades och blev ibland kallat rovfiske.

Berättelsen är ett försök att tränga in i människornas vardag och berätta deras historia. Underlaget till boken är inspirerat av författarens släkt, vänner, egna upplevelser och andra källor.