Omslag till Hundra och en limerick

Hundra och en limerick

Curt O Wallerud


Publicerad: 2010

Genre: limerickar

Språk: svenska

Sidantal: 112

Utförande: limbunden

ISBN: 978-977777-5-9

Beställningsadress:
Curt O Wallerud
http://www.curtowallerud.se/
Lillåkersvägen 27
181 59 Lidingö

Telefon: 08-765 06 49