Omslag till Jag skulle rädda världen

Jag skulle rädda världen

Brita Nordström


Publicerad: 2021

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 178

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-7105-6

Beställningsadress:
Brita Nordström
brittacnordstrom@hotmail.com

Världen lockade redan från barnsben. Läkarutbildning, 68-rörelsen med dess internationalism gjorde att drömmarna kunde förverkligas. Hennes livskamrat som var öppen för äventyr bidrog till ett fortsatt arbetsliv i fattiga länder.
 Så småningom ifrågasattes bevekelsegrunderna – handlade det också om flykt? Här summerar hon och reflekterar över sina privata och professionella erfarenheter.


Britta Nordström, född 1949, är barnläkare och folkhälsovetare. Hon har arbetat längre perioder i palestinska flyktingläger, ­Eritrea, Madagaskar, Grenada, Rinkeby, Angola, Laos, Bangladesh, Nacka och på Sida.