Omslag till Kaplans tankar

Kaplans tankar

Allan Garellick


Publicerad: 2014

Genre: Betraktelser

Språk: svenska

Sidantal: 100

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-637-6702-9

Beställningsadress:
Allan Garellick
allangarellick@gmail.com
Stenhyddegatan 17
431 69 Mölndal

Telefon: 073-938 36 83

Allan Garellick är advokat men sedan ett 40-tal år leder han kurser och cirklar i biblisk historia. Han har skrivit flera böcker i ämnet och uppehåller sig i huvudsak vid hur de stora civilisationerna i Mellanöstern kommit att påverka Bibeln. Han har därvid med stor framgång kunnat påvisa hur Bibelns berättelser visat sig ha mycket gemensamt med den lagstiftning, den litteratur och de myter som sedan länge var kända i området då Bibeln en gång skrevs ner.

Inom Odd Fellow-orden finns ett ämbete kallat Kaplan. Dennes uppgift är bl.a. att vid varje logemöte hålla en betraktelse, som skall ge bröderna ökad insikt och kunskap. 

Allan Garellick var under åren 2012 till 2014 Kaplan i Odd Fellows loge nr 18 Axel Oxenstierna i Göteborg. Denna bok innehåller de betraktelser denne författat i syfte att uppläsas vid logemötena under hans mandatperioder.