Omslag till Karlssonmodellen 1 Mikrokosmos

Karlssonmodellen 1 Mikrokosmos

Carl-Anders Karlsson


Publicerad: 2014

Pris: 335 kr

Genre: Naturvetenskap

Språk: svenska

Sidantal: 194

Format: 146x206 mm

Utförande: Limbindning

ISBN: 978-91-981643-0-5

Beställningsadress:
Carl-Anders Karlsson
www.karlssonmodellen.com

Boken vänder sig till de som gärna ser ett alternativ till den gängse gällande förklaringsmodellen inom partikelfysiken. Dagens etablerade förklaringsmodell, standardmodellen i fysik, har många brister och innehåller många frågetecken. Därför har denna bok tillkommit som ger en annan och mycket uppseendeväckande förklaring till hur allt hänger ihop.

De gamla osynliga kvarkarna har fått utgå och ersatts av nya genuina partiklar, de magnetiska monopolerna. Med dessa som grund kan materian byggas upp på ett mycket gediget och lättförståeligt sätt. Läsaren kan lätt följa med i förklaringarna och förstå hur t.ex. gravitationenuppstår, hur atomkärnan är uppbyggd och hur dess inre krafter fungerar. Fotonernas födelse och död är ett annat intressant kapitel.

En spännande resa i ett nytt överraskande mikrokosmos väntar. Den ger en stimulerande, utmanande och ett ovanligt tvärsnitt av kunskap om atomen med dess beståndsdelar samt alla krafter som är involverade i naturen. 

I detta relativt svåra ämne har det varit en strävan att göra framställningen så lättförståelig som möjligt. Detta gör att alla med intresse för ämnet kan läsa den utan förkunskaper. Därför innehåller boken ca. 50 illustrationer för att underlätta detta.