Omslag till Kejsaren och andra berättelser

Kejsaren och andra berättelser

Keivan Ashhami


Publicerad: 2021

Genre: Novell

Språk: svenska

Sidantal: 118

Format: 120x195 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-8832-5

Beställningsadress:
Civitas Nova AB
info@civitasnova.se

Berättelser om en kejsare, en kvinna av folket och några unga prinsar och prinsessor. 
 I denna novellsamling, som är författarens sjunde skönlitte­rära alster, väver han samman väsensskilda öden. Shahen av Iran, Marie Antoinette, Ulrike Meinhof och Aida gör alla direkta eller indirekta inhopp i boken och visualiserar olika livs­öden. Öden som äger allmängiltighet oavsett om de försiggått i forntida Egypten, artonhundratalets Frankrike, sjuttiotalets Tyskland eller i 1900-talets Persien.

Det är nog inte många läsare som lämnas oberörda efter att ha läst om de olika gestalternas livsöden i denna bok.