Omslag till Kista Light Academy eller Marlon Brando tog aldrig

Kista Light Academy eller Marlon Brando tog aldrig

Thommy Sjöberg


Publicerad: 2008

Språk: svenska

Sidantal: 78

Format: 125x200 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-633-3785-7

Beställningsadress:
Thommy Sjöberg
kistalight@gmail.com
Helsingörsgatan 33
164 44 Kista

Telefon: 070-721 74 82