Omslag till Kunskapsteori för lärare

Kunskapsteori för lärare
Kunskapsanalys ur trenätsperspektivet

Gunnar Cardell


Publicerad: 2017

Pris: 166 kr

Genre: Pedagogik

Språk: svenska

Sidantal: 256

Format: 155x220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-4048-4

Beställningsadress:
Gunnar Cardell
g.cardell@telia.com

Telefon: 070-309 37 48

Boken bygger på Trenätsteorin som är en tvärvetenskaplig syntes, dels av begreppen tyst kunskap, reflekterande praktiker och teori-i-användning, dels av system-, informations- och kaosteori. Detta innebär att Kunskapsteori för lärare erbjuder en vetenskapligt grundad verklighetssyn – ett sakligt alternativ till ”alternativa fakta”. Trenätsteorin har tidigare presenterats i Att tänka för fred och hållbarhet. Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi (utgiven av samma förlag; se www.3nt.se)