Omslag till Medan busshållplatsen flyttades

Medan busshållplatsen flyttades
En personlig rapport från Brasilien 1977-1981

Margareta Wesslau


Publicerad: 2016

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 188

Format: 150x210 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-633-6327-6

Beställningsadress:
margareta@wesslau.com
Norr Mälarstrand 22
112 20 Stockholm


Skillnaderna mot dagens utlandsboende är verkligen stora. Till Brasilien kunde vi välja på att resa antingen med bananbåt eller med flyg. Vi fick en hemresa på fyra år och all kontakt måste ske per brev som tog två-tre veckor med båt och i bästa fall litet kortare med flyg. Tidningar som gick som postförskott tog sex veckor. Telex var nytt och fax var inte uppfunnet. Telefonsamtal till Sverige kostade vi på oss oftast bara en gång om året till jul, eftersom det var mycket dyrt. Svenska TV-sändningar via satellit, Skype och e-post fanns först 20-25 år senare. Vi kunde inte ens få in Sveriges Radios utlandssändningar. All viktig information från Sverige nådde oss först efter ett par veckor. Vi befann oss alltså mycket långt hemifrån både fysiskt och mentalt och svenska företag kände inte alls samma ansvar för sina medarbetare och deras familjer som nu.

När vi kom till Brasilien var det en militärdiktatur med brevcensur och annat förtryck. 

Vi fick uppleva en smärtfri om än trevande övergång till demokrati med fria val. Vi såg skriande fattigdom, överdådig rikedom, analfabetism, en berusande livsglädje, våld och förakt för människovärde, enorma regionala och ekonomiska skillnader. Vi kom till ett land befolkat av övervägande unga människor, ett land präglat av invandrar- och nybyggarkultur, ett land som i sig var större än det vi brukar kalla Europa, en stad som redan 1977 hade uppskattningsvis 15 miljoner invånare och växte med ett Stockholm om året. Vi kom från ett Sverige som fortfarande hade en mycket homogen befolkning, många kvinnor var fortfarande hemmafruar. Vi hade fått en borgerlig regering för första gången på massor av år, vi hade en ekonomi utan stora inkomstskillnader, vi var präglade av många år med samma politiska styre och våra internationella utblickar hade fokuserats på länder vi idag inte ägnar många tankar. Vi i Sverige, liksom många andra länder, var rätt provinsiella och nationella och levde ett tämligen avskärmat liv jämfört med dagens samhälle. Vi hade inte lika många importerade produkter, charterresenärerna kom inte längre än till södra Europa, den enda färdigmaten som fanns var varm korv, vi hade två TV-kanaler utan reklam och privata radiokanaler stördes med störningssändare. 

För Per och mig med våra begränsade erfarenheter var det mycket som var annorlunda, mycket som var nytt och mycket som inte hade givna lösningar! År och erfarenheter vi absolut inte vill vara utan!