Omslag till Metafysisk verklighet

Metafysisk verklighet

Edward Wasa Dygsell


Publicerad: 2019

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 98

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

Beställningsadress:
Edward Wasa Dygsell
edward.dygsell@yahoo.com
Klövervägen 9, 4 tr
145 67 Norsborg

Telefon: 070-714 19 73

Energi utan massa
Jag tror att det existerar
två olika kategorier av energi
som genomsyrar hela vårt
universum och människoliv.
Dels existerar det energi
som är lika med massan
gånger ljushastigheten
per kvadratmeter som
Albert Einstein upptäckte,
dels så existerar det energi
som är lika med kraften
per kvadratmeter och som
saknar massa och den
proklamerar filosofen Dygsell.
Att det existerar repulsiva
krafter i mikrokosmos
som saknar massa, har ingen
utsträckning och är osynliga
har redan Roger Joseph
Boscovich upptäckt.

Filosofen Dygsells hypotes är
att dessa repulsiva krafter
(som Boscovich klassade såsom
puncta) är t.o.m. mindre
punkt partiklar än vad
substansernas minsta beståndsdel
kvarken är. För att kvarken
till skillnad från puncta har
massa. Den första kategorin
av energi tillhör till den
materiella världen. Men
filosofen Dygsell menar att
den andra kategorin av energi
kan tillhöra till den andliga
världen, som också existerar.
Boscovichs puncta kan jämföras
med Leibniz och dennes monader.
Därmed existerar den andliga
världen och Dygsell kan vidhålla
sin idealistiska världsåskådning
och idévärld.