Omslag till Miljonärssonen som blev åkare

Miljonärssonen som blev åkare

Joe Eklöf


Publicerad: 2018

Genre: Roman

Språk: svenska

Sidantal: 172

Format: 148x210 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-9770-9

Beställningsadress:
Joe Eklöf
joe.eklof@allt2.se
Borgdalsgången 18
611 57 Nyköping

Telefon: 0155-24 10 85, 070-130 43 03

För flera år sedan började Joe Eklöf fantisera om en torparson som reste till USA och kom hem igen som miljonär. Vartefter åren gick kompletterades berättelsen i Joes huvud med fler personer i torparsonens omkrets. Detta har Joe skrivit en bok om. Den utkom år 2018. I den här boken har Joe fortsatt att skriva om torparsonens två söner i allmänhet och den äldre i synnerhet. Den senare blev inte bara åkare, han byggde dessutom upp ett museum. På framsidan syns de tre första bilarna i Ragnars åkeri. Precis som i förra boken är det egentligen två huvudpersoner. Den ena ombeds att skriva en bok om den andra. Därmed blir den senare den verkliga huvudpersonen. Frågan är bara om miljonärssonen kommer att bli bäst ihåg-kommen som åkare eller museiintendent. 

Det här är Joe Eklöf fjärde bok. Den första ”I väntan på döden”  skrev han, när hans hustru hade avlidit i cancer. Den andra ”Från nyfödd till morfar” blev hans memoarer, beställd av hans dotter. Den tredje är ”TORPARSONEN som blev miljonär” en roman skriven ur Joes fantasi.