Omslag till Min morfar Torgny Bäckström

Min morfar Torgny Bäckström

Ingrid Holmstrand


Publicerad: 2017

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 344

Format: 175x245 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-3171-0

Beställningsadress:
ingrid.holmstrand@gmail.com

Nu har det äntligen blivit dags att börja skriva om släkten och jag börjar med min morfar. Han hade ett liv som är värt att berätta om och det är synd att han inte själv skrev ner om det. Jag minns att jag som barn tyckte att han skulle åka runt och berätta om allt som han varit med om. 

En kort sammanfattning som publicerades i samband med att han dog på nyårsafton 1966:

”Sjökapten Torgny Bäckström, Göteborg, har avlidit, 86 år gammal. Bäck­ström var född i Stockholm. Åren 1901–02 avlade han styrmans- och sjökaptensexamen i Gävle. 1905 avlade han reserv­officersexamen i Karlskrona. Åren 1905–1945 var han anställd i Rederi AB Transatlantic. 1944 tilldelades han Emmerymedaljen.”
Jag kommer här att följa morfars liv från födelsen fram till dess han lämnade sjölivet en bit in på 1940-talet. Min utgångspunkt då jag började skriva var att enbart använda sparade brev som jag ärvt och att återge dessa. Jag märkte dock att det skulle vara svårt att få ett sammanhang om man inte hade ytterligare information än breven. Jag har därför valt att skriva mer utförligt och även att berätta om morfars släktingar och deras liv. 

Ingrid Holmstrand, född 1944, är jurist och har bl.a. varit hovrättsråd vid Svea hovrätt.