Omslag till Minnen och tankar

Minnen och tankar

Göran Larsson Fallhult


Publicerad: 2017

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 212

Format: 148x210 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-6105-2

Beställningsadress:
Torsten Wenell
torsten@wenell.nu

Gösta Larsson, Fallhult Vena föddes 1923, i det hus där han fortfarande bor. Göstas anor i Fallhult går i en obruten linje tillbaka så långt kyrkböckerna räcker och säkert betydligt längre än så. Truls Gudmundsson och Nils Månsson döda 1676 resp. 1713 i Fallhult, är de första som hittills hittats.
I Gösta finns ett aldrig sinande berättande och ett minne som är väldigt rikt. Här berättar Gösta om gamla tider såväl som om nutida företeelser. Vi får en berättelse om hur det har varit i Vena och hur en lantbrukare har levt och tänkt i sitt liv i Fallhult.
  Tidigare har Gösta skrivit boken ”Basebo Skolrote 1847–1955” som gavs ut 1983 av Hultsfreds Kulturnämnd. Gösta har dessutom skrivit 28 uppsatser om olika ämnen de flesta knutna till hembygden. De uppsatserna är samlade i ett separat dokument kallat ”Så var det då …”.