Omslag till Mitt liv i Nacka sedan 1930

Mitt liv i Nacka sedan 1930

Per-Johan Lyrner


Publicerad: 2017

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 152

Format: 200x250 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-5076-6

Beställningsadress:
Per-Johan Lyrner
lyrner@telia.com

Telefon: 073-706 22 50

Jag minns ytterligt väl hur man under 1960–70-talet, kulturrevolutionens period, förnekade värdet och ­nöjet av historisk tillbakablick och perspektivtänkande. 
 Intresset för dessa frågor har under senare tid gjort en hel­omvändning, lyckligtvis. Det skapas biografier, TV dokumentärer om gamla hus, personer med mera som aldrig förr. 
 Mina minnen utgör bara en »liten pinne i brasan», som uttrycket lyder.
 Om mig själv som person kanske jag bör nämna att jag ­under mitt yrkesliv i huvudsak sysslat med utbildning i olika skolformer, utbildning inom privat industri, med skolradio och något med läromedelsskrivande. Dessutom har ­engagemang inom föreningsverksamhet fångat en hel del av min tid.
 I samband med mitt skrivande och mycket tänkande har ständigt en innerlig önskan återkommit.
 Måtte eventuella läsare få leva och utvecklas i vårt land under FRED!
Per-Johan Lyrner