Omslag till Moody moon

Moody moon

Jon Kilje


Publicerad: 2016

Genre: Skönlitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 70

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-983154-1-7

Beställningsadress:
Författares Bokmaskin
info@bokmaskinen.se
Box 120 71
102 22 Stockholm

Telefon: 08-785 03 85

Bobber ställde sin konjakskupa på mitt namn och skenet från de levande ljusen på bordet föll genom konjaken så att en gyllene bumerang dansade på ordet Flyktingen. Jag glodde förhäxat på texten i ljusbumerangen.