Omslag till Newroz

Newroz

Fazel Osolian


Publicerad: 2018

Språk: kurdiska / persiska

Sidantal: 120

Format: 170x230 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-982662-3-8

Beställningsadress:
Fazel Osolian
fazel55@gmail.com