Omslag till Och livet kom emot mig...

Och livet kom emot mig...

Eva Lena Bard


Publicerad: 2018

Pris: 125 kr

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 66

Format: 148x210 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-980518-3-4

Förlag: Elba Media

Beställningsadress:
Eva Lena Bard
elbamedia.sv@gmail.com
Brattfors 111
776 98 Garpenberg

Telefon: 0739043856

Varje generation har sina upplevelser, varje tid sitt uttryck. Livet går så fort.Det är svårt att fatta hur fort. Perspektivet går både framåt och bakåt. Med tiden blir perspektivet kortare. Tjugo år känns som en oviss framtid. Som barn lever man i nuet, men under stora delar av våra vuxna liv är perspektivet längre, så plötsligt krymper det. Då är vi tillbaka till nu. Nu är en bra tid. Nu är det här en samling dikter och noveller.