Omslag till Om människan i <br>rörelse och vila

Om människan i
rörelse och vila

Peter Schantz


Publicerad: 2014

Genre: Essä

Språk: svenska

Sidantal: 96

Format: 160x240 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-637-7433-1

Förlag: Oak Meadow Hill Editions

Beställningsadress:
Oak Meadow Hill Editions
omheditions@gmail.com

Denna samling av essäer ger inblickar i de kroppsliga rörelsernas mångfald av syften, uttryck och förutsättningar, alltifrån vardagliga behov av transport, motion och träning, till att tävla, uppleva naturen eller uttrycka sig genom dans. De belyses genom perspektiv från  historia, samhällsplanering, fysiologi, psykologi, hälsoekonomi. 

Andra essäer handlar mer om en andlig rörelse. De berör frågor om värden i, och relationer till landskap. Det gemensamma för dem är att de, i deras tillämpning i denna skrift, beror av den förändring i natursyn som ägde rum mellan 1600- och 1700-talen. Utan den, inget friluftsliv och naturmöte så som vi känner det idag.


Bokens tolv essäer har följande rubriker:


·        Romerska speglingar

·        Pionjärverk om friluftslivets historia

·        Människans muskler unikt flexibla

·        Är förmåga att tåla smärta en del av undret?

·        Cyklisterna får hjulen att snurra

·        Idrott utan tävlingar är död

·        Lättare steg längs Brunnsvikens stränder

·        Om Palme och parken

·        När Stockholm byggde bort cyklisterna

·        Dansen i landskapet

·        När mekanisk medicin gick om promenaden

·        Sista vilan vid Brunnsviken