Omslag till Omställningens politik

Omställningens politik

Anders Persson, Mikael Vallström


Publicerad: 2017

Pris: 100 kr

Genre: Samhälle & Politik

Språk: svenska

Sidantal: 84

Format: 120x190 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-5762-8

Förlag: Ecografica Ek. För.

Beställningsadress:
Ecografica Ek. För.
anders@snoc.se
Järnvik Gård 410
826 91 Söderhamn

Telefon: 072-715 57 82

Omställningens politik är sprungen ur den situation som vi alla – mänskligheten – och den planet vi lever på befinner oss i. Situationen beskrivs av vetenskapen som en exceptionellt allvarlig och akut överlevnadskris.   
 Omställningens politik utgår också från en insikt om att omställningen till en hållbar samhällsutveckling inte kan genomföras inom de nuvarande ekonomiska, politiska och demokratiska systemen. Dessa system utgör tvärtom omställningens största hinder. 
 Det behövs därför en annan form av demokrati och politik. Det behövs en bred, lokalt förankrad och världsomspännande rörelse för politisk handling.   
 Om vi förmår att bilda en sådan rörelse är situationen inte längre hopplös. Det kan i stället bli en vändpunkt och ett återupplivande av demokratin till vad den borde vara: medlet för att omedelbart påbörja genomförandet av de samhällsförändringar som verkligen skulle vara till gagn för det gemensamma bästa.

Vi är övertygade om att omställningen till en hållbar framtid är politiskt möjlig. Denna bok är för alla och envar som känner sig manad att gå från ord till handling.