Omslag till Personliga problem med matematiska modeller

Personliga problem med matematiska modeller

Jan Westin


Publicerad: 2017

Pris: 200 kr

Genre: Facklitteratur, Matematik

Språk: svenska

Sidantal: 90

Format: 208x293 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-5529-7

Beställningsadress:
Jan Westin
janwes@glocalnet.net
Övre Besvärsgatan 9
411 29 Göteborg

Jag är född år 1946 och uppvuxen i Bollstabruk i Ångermanland men har utbildat mig till civilingenjör och adjunkt i Göteborg och verkat där som lärare fram till min pensionering år 2009. 

I min ungdom försökte jag många gånger lösa matematiska problem och klurigheter, som fanns i olika tidningar och tidskrifter. Framgången var dock liten. Lyckades jag, så var det ofta efter väldigt lång betänketid. Jag tror att det fanns flera orsaker till detta. Det krävdes åtminstone ett litet mått av genialitet att komma på lösningarna. Min förkärlek för generella lösningar passade inte på problem, där man skulle utnyttja att de var specialfall. Ofta hade man ingen hjälp av de kunskaper man fått i skolan. Därför tröttnade jag snart på att försöka lösa dessa problem. Istället började jag konstruera problem själv. De handlade ofta om optimering och ibland gällde optimeringen väntevärdet av en stokastisk variabel. Jag tror jag blev inspirerad av ett roligt och intressant problem som – om jag inte missminner mig – fanns i ett nummer av Chalmers Tekniska Högskolas kårtitning Tofsen för många år sedan. Problemet gick ut på att optimera bilarnas hastighet i en bilkö. Det visade sig överraskande nog att de i sommarväglag skulle köra med en hastighet av omkring 30 km/h.  

Det föreföll som jag hade förmågan att hitta på problem som jag också ofta kunde lösa. Tyvärr var de sällan av det slaget att det räckte med gymnasiematematiken att lösa dem. Därför har jag inte haft någon större nytta av dem som lärare på gymnasiet eller i vuxenundervisningen. I stället har jag samlat problemen med lösningar i blyertsform tillsammans med ofullgångna och felaktiga lösningar i ett par pärmar med namnet ”Tids-fördriv”. Så småningom fick jag idén att gallra, rätta, komplettera och förbättra dem samt skriva ut dem på dator. Jag hoppas att både problemen och mina lösningar kan vara till någon glädje och kanske också nytta. Möjligen kan de inspirera till nya problem och nya lösningar.