Omslag till Så blev det

Så blev det

Kiki Czylok


Publicerad: 2021

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 134

Format: 146206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-9936-4

Beställningsadress:
Marie Czylok Ehrman
czyloma@gmail.com

Min mamma Kiki Solvig Czylok berättar i denna bok en del om sin resa genom livet. Den består av några avgörande privata och historiska händelser som ofrånkomligt förändrar hennes villkor i livet på gott och ont. Hon beskriver den idylliska tillvaro hon upplevde i sin tidiga barndom i en stor familj med stort hushåll och tjänstefolk. Min mormor drev liksom sin mamma ett vilohem för välbeställda äldre damer. Läsaren får veta hur man på 1930-talet klarade sig utan alla nutidens moderna hjälpmedel, till exempel en idag sådan självklarhet som ett kylskåp. Mamma skriver lite om seder och bruk under hennes uppväxttid. 
 Hon berättar också om hur denna idyll fick ett tvärt slut i och med polioepidemins utbrott som drabbade alla fyra systrarna men som endast mamma fick ett bestående men av. Läsaren får reda på hur hon upplevde sin tonårstid och hur man kunde roa sig i en småstad under och efter andra världskriget samt hur kriget påverkade tillvaron i allmänhet för svenska folket. Hon berättar vidare om att mormor tog emot flyktingar i krigets slutskede och bland annat den romantiska historien om hur hon träffade pappa som kom hit som flykting samt om baltutlämningen som det har varit mycket tyst om. Hon fortsätter med att berätta olika episoder under livets gång fram till 1980-talet. En av dem handlar om vår familjs resa till Polen år 1961 och där inflikar jag om hur det var att som tio-åring korsa ”Järnridån”.

Marie Czylok Ehrman