Omslag till Skimmer

Skimmer

Svenska Haikkusällskapet


Publicerad: 2022

Genre: Poesi och bilder

Språk: svenska

Sidantal: 90

Format: 125x200 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-4885-5

Beställningsadress:
medlem@haiku-shs.org

»Vad betyder haiku för mig« lyder frågan som 38 svenska haikupoeter besvarat i denna antologi. De medverkar med tre haiku var, vilka likaledes kan ses som ett svar på denna outtömliga fråga. 
För ytterligare svar står den rumänske konst­nären och poeten Ion Codrescu, som i sina haigamålningar bidragit med tolkningar av ett urval av dikterna.