Omslag till Sonety

Sonety

Willliam Szekspir


Publicerad: 2019

Genre: Poesi

Språk: polska

Sidantal: 164

Format: 145x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-3244-6

Beställningsadress:
rpiekut@hotmail.com

„Szekspir w przekładzie polskich poetów to ogromny teren w obrębie badań nad literacką i teatralną recepcją angielskiego dramaturga w polskiej kulturze. Złożoność zjawiska, jakim jest polski Szekspir, zasadza się w dużej mierze na fakcie, że większość jego tłumaczy to uznani poeci oryginalni. Nie da się rzetelnie przedstawić funkcjonowania twórczości stratfordczyka w polskiej kulturze bez zrozumienia, w jaki sposób osobowość poetycka tłumacza oraz okoliczności powstania przekładu wpisane w szerszy kontekst twórczości literackiej odciskają się na przekładzie. Pomimo że poeta-tłumacz jawi się w badaniach przekładowych jako osobna i wymykająca się prostemu opisowi kategoria, polska szekspirologia o nachyleniu przekładoznawczym nie poświęciła mu jak dotąd należytej uwagi”1. Jednocześnie wielu badaczy, praktyków teatru, a także widzów zgodzi się zapewne z wypowiedzią Jana Kotta, który swego czasu mówił, że „tekst Shakespeare’a w tłumaczeniu staje się wielkim tętniącym tekstem, kiedy się zaraża współczesną poezją” 2