Omslag till Synvända

Synvända
Förändring för det 21:a århundradet

Leif Drambo


Publicerad: 2015

Pris: 270 kr

Genre: Samhälle & Politik

Språk: svenska

Sidantal: 368

Format: 170x240 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-639-0000-6


Priser exklusive porto och 6% moms.

Vågar vi se världen på helt nya sätt och har vi modet att ”synvända”, eller ska vi nöja oss med status quo och gå och fika istället?

Världens samhällen har under de senaste fyra decennierna genomgått stora förändringar och förändringstakten och komplexiteten tilltar. Drivkrafterna är globalisering, migration och flyktingströmmar, tekniska innovationer som robotisering, digitalisering och artificiell intelligens, samt ett historiskt paradigmskifte i välfärdssystemet – från välfärdsstat till välfärdskapitalism. Sammantaget skapar dessa krafter komplexa mönster som inte kan behandlas isolerade från varandra.

Synvända handlar om att förstå vad som händer i samtiden för att göra någonting åt framtiden, och utspelar sig i tre akter: Verkligheten förklarad, Verkligheten ifrågasatt, Verkligheten förändrad och mynnar ut i Den nya berättelsen.

---

fil.dr. Leif Drambo har bland annat arbetat
vid Arbetsmarknadsdepartementet, Riksrevisionsverket, Statens offentliga utredningar och som följeforskare av EU-finansierade utvecklingsprojekt. Han grundade sitt första forsknings- och utvecklingsinstitut 1986.