Omslag till The future challenges of the Enviroment and Water

The future challenges of the Enviroment and Water

Sahib Al-Rubeai


Publicerad: 2018

Pris: 280 kr

Genre: Facklitteratur

Språk: arabiska

Sidantal: 188

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-88215-08-6

Beställningsadress:
Sahib Al-Rubeai
sahid.alrabi@comhem.se
www.watersexpert.se

BSc.an Lantbruksuniversitet från Teshreen universitet, Syrien 1985.

Work: skogsdirektör för produktion för Laatakia provinsen från 1985- 1990.

Publikationer: Tiotals studier publicerades i arabiska och irakiska pressen, om miljö, demografiska tillväxt, livsmedelsförsörjning och vatten och miljö kris i Mellanöstern.

Aktivist i flera professionella organisationer som Miljöskydd, Svenska författarförbundet, irakisk journalist & Media unionen, Arab forskningscentra i vattensäkerhet som drivs av Arabförbundet och registreras som forskare och expert på vatten.

Vetenskapliga relationer med många experter och specialister inom den arabiska världen och med ett antal vattenministrar och myndigheter i arabvärlden såsom; Syrien, Jordanien, Tunisien och Arabförbundet.

Böcker på arabiska: Författare till 35 böcker, om vatten och miljö 23 och 12 om intelligentsian.


Studieöversikt: De framtida utmaningarna för miljö och vatten (Skadorna, anpassningsåtgärderna och lösningarna) 2020 2050.
De globala klimatförändringarna har påverkat klimatförhållandena och regnskallen negativt beroende på de olika staternas geografiska läge. De kalla länderna har blivit varmare, så regn och översvämningar har ökat, medan staterna i heta områden har blivit varmare och därmed torkar med minskad vattenförsörjning.
 Erosionen av torka och vattenbrist har lett till ökenspridning, vilket i sin tur leder till att stora jordbruksarealer kommer ut från jordbruket och ökar arbetslösheten, livsmedelsbrist, fattigdom och ekonomiska förluster.
 Det är inte lätt att minska skadan av negativa klimatförändringar men kan anpassas till dem och sträva efter att följa internationella ramavtal för att minska framtida utsläppshastigheter för gaser för att begränsa miljöförstöringen vilket kräver att många årtionden återhämtar och stabilisera miljöhälsan, hantera de olika miljöutmaningarna och oundvikliga skador på ekosystemet.