Omslag till Trams och väsentligheter

Trams och väsentligheter

Bo Göran Carlsson


Publicerad: 2013

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 108

Format: 146x206 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-980379-2-0

Beställningsadress:
Bo Göran Carlsson
borasbosse@telia.com
Lars Kaggsgatan 27
504 42 Borås

Telefon: 033-12 63 69

Bo Göran Carlsson, född 1943 i Göteborg, är filosofie doktor och teologie licentiat. Han var 1973–1985 adjunkt på Teknis i Borås och 1985–2009 lektor på Alströmergymnasiet i Alingsås, och hans äm-nen var svenska, religionskunskap, historia och nordisk fornhistoria. Han är medlem av Sveriges Författarförbund och har författat ett dus-sin prosaböcker, samt översatt ett halvdusssin från de båda norska språken. Åren 1971–1995 höll han sommartid till på Kinnekulle.

Käre Läsare!

Under en lång karriär som adjunkt och senare lektor i svenska har jag tillhandahållit vetgiriga gymnasister huvuddragen av poetikens regel-verk. I en del tillfällighetsvers har jag under samma tid visat att jag också praktiskt någorlunda behärskar disciplinen.
   Sedan tre år tillbaka tillhör jag det eminenta sällskapet Boråsbygds-Lyriker, och har som följd av detta producerat mig mera systematiskt; hälften av dikterna här är från denna tid.
   För mig är poesi meterstyrd och rimmad. Rimmen kan ibland, möj-ligen lätt överdrivet, också drabba hexametern. Sent i Livet upptäckte jag Pindaros antika erfarenhet, här i Georg Stiernhielms berömda översättning:

Lifvet är ett bollah-wongah,
som kan vara svårt att fonga
om det göres ej med longa
omskrifningar, riktigt monga.
Må vi då i glädjeyra*
hitta goda ord, och dyra,
hwilcka till cymbal och lyra
komma det att i oss pyra.

För övrigt må ärade Läsaren vänligen ha i minnet att ”stundom slumrade även Homeros”! Läs och njut!

Kristineberg i Borås senhösten 2013
Bo Göran Carlsson
------
* Så kallad pindarisk yra!