Omslag till Under valnötsträdet är jag lycklig

Under valnötsträdet är jag lycklig

Marianne Nauclér


Publicerad: 2018

Pris: 150 kr

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 196

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

Beställningsadress:
Marianne Nauclér
m.nauclér@telia.com

Det här är en berättelse om min barndom, ungdom och en del av mitt vuxna liv. Den omfattar tiden från 1940 till en bit in på 1970-talet.
 Boken handlar om min uppväxt i Afrika, Grisslehamn och en rad andra svenska orter som vi flyttade till.  Uppbrott och anpassning till olika kulturer och miljöer kan sägas känneteckna mitt tidiga liv.
 Boken har blivit möjlig genom en omfattande brevsamling och foton. Jag har med hjälp av breven försökt att levandegöra berättelserna genom att gestalta händelserna.

Marianne Nauclér, född 1941. Sjuksköterska, vårdlärare och Fil.kand i pedagogik.
Jag har arbetat inom arbetsmarknads utbildningar, Sida volontär i Liberia och som lärarutbildare på Lärarhögskolan i Stockholm.
 Under senare år har jag tillsammans med min man Janne drivit ett konstgalleri, Galleri Odvalds, på Gotland.