Omslag till Undervisnings-<br>konster

Undervisnings-
konster
Om lärares beprövade erfarenheter och om trenätskan

Gunnar Cardell


Publicerad: 2017

Pris: 156 kr

Genre: Läromedel

Språk: svenska

Sidantal: 242

Format: 150x220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-4440-6

Beställningsadress:
Gunnar Cardell
g.cardell@telia.com

Telefon: 070-309 37 48

Undervisningskonsterna är aspekter av lärares tysta kunskap. Boken ger en utförlig bild av fyra lärares tysta kunskap – en småskollärares, en lågstadielärares, en Bildlärares och en lärarutbildares; den visar hur ett trettiotal sådana konster tar sig uttryck i deras arbete med att skapa arbetsro respektive i läs- och skrivundervisning, Bildundervisning och ämneslärarutbildning av svenskalärare. Det språkliga redskapet till att synliggöra denna tysta kunskap är trenätskan – ord och begrepp hämtade ur Gunnar Cardells tvärvetenskapligt baserade teori Trenätsteorin. Boken ger en systematisk presentation av trenätskan, här kallat ett arbetsspråk och med anspråk på att kunna vara embryot till ett framväxande yrkesspråk för lärare. Den vänder sig i första hand till lärarstudenter och lärarutbildare, lärare och skolledare men är också av allmänintresse eftersom den ger en unik inblick i lärares tänkande och arbete.
 En läsare kan tänkas ha intresse också av författarens föregående bok Kunskapsteori för lärare. Kunskapsanalys ur trenätsperspektivet och av hans första bok i serien om Trenätsteorin, Att tänka för fred och hållbarhet. Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi; alla tre böckerna utgivna av Complador AB.  www.complador.se

Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik och f.d. mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare.