Omslag till Urmakardottern

Urmakardottern

Anita Holmén


Publicerad: 2021

Pris: 300 kr

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 240

Format: 155x200 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-9727-8

Beställningsadress:
Anita Holmén
anita.holmen47@gmail.com

Telefon: 073-444 24 41

Urmakardottern handlar om en oerhörd tacksamhet över att den fader Paul, som blev min Pappa när andra världskriget var över, hade överlevt och för min skull har det känts som, efter hans berättelse…
Men inte förrän Urmakarfadern fyllde 80 år berättade han i sex timmar om allt det som hänt honom innan han som båtflyktning kom till Sverige. Plötsligt med ett foto vid rätt tidpunkt med barn, barnbarn och barnbarnsbarn, kom allt detta som vi inte har kunnat fråga. Och han inte klarat att sammanfatta! 
Som dotter har jag saknat en farmor och farfar och en familj, som min far borde ha haft. Men jag fick ju växa upp i ett fritt land och det tog sin tid att förstå det.. och att sluta vara bitter.
Nu är glädjen stor över det liv min Pappa fick och det som jag då också fick vid hans sida. Med all denna tacksamheten har jag försökt berätta för kommande släktled och för andra…