Omslag till Vägen mot horisontens ljus

Vägen mot horisontens ljus

Conny Knutsson


Publicerad: 2016

Genre: dikter och bilder

Språk: svenska

Sidantal: 80

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-2376-0

Beställningsadress:
Conny Knutsson
conknu.rot@gmail.com
Vättergränd 3
192 75 Sollentuna

Någonstans slukades vi
av ljuset 
mellan himmel och jord