Omslag till Vävt och spunnet

Vävt och spunnet

Elsa Schaerström


Publicerad: 2018

Genre: Noveller med autentisk bakgrund

Språk: svenska

Sidantal: 66

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-8325-2

Beställningsadress:
Anders Schaerström
anders.schaerstrom@telia.com

Så som trådar spinns och flätas samman i en väv, så spinns livs­­banor och vävs samman till mönster och berättelser. Elsa 
Schærström lade ner stor möda på att dokumentera sin släkts historia 
genom att skriva ner vad de äldre hade berättat och vad hon själv fick dem att berätta. Man kan berätta sakligt, konkret och objektivt om en människas liv, om födelseår och närmaste familj, om bostadsorter, utbildning, arbete, giftermål, eventuella förtroendeuppdrag och kanske fritidsverksamhet, rentav om föremål som de ägde och använde, om sjukdomar och död. Elsa gjorde det, och den dokumentationen finns bevarad på andra ställen. Men vad människorna bakom namnen tänkte och kände, vad de hoppades på och drömde om, när livet låg framför dem, eller vad de mindes och företog sig, när de insåg, att livet låg bakom dem, blir sällan bevarat på samma sätt. 
 Några personer, omständigheter och händelser i släkten berörde Elsa till den grad, att hon ville berätta om dem på ett mera levande sätt, på ett sätt som kan beröra andra. Att berätta på det sättet innebär, att man behöver fylla ut fakta med detaljer, som inte är dokumenterade, men rimliga, att leva sig in i andras situationer, förhoppningar och ofrånkomliga öden. I några novelliknande berättelser låter Elsa just känslorna och undringarna kring de faktiska levnadsbetingelserna träda fram.