Omslag till Vem bryr sig?

Vem bryr sig?

Bo Göran Nilsson


Publicerad: 2019

Genre: samhällsreflexion, poesi

Språk: svenska

Sidantal: 266

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-0693-5

Beställningsadress:
Bo Göran Nilsson
Kerstinbodagatan 22
641 50 Katrineholm

Telefon: 0150-509 42, 073-814 11 06

I land efter land flyr grupper av människor undan krig, från förtryck, förtryckare, hot, våld, misshandel, missväxt. Man flyr från hunger, svält, fattigdom och miljö- och klimathot, från jordbävning, torka, vattenbrist och från översvämning. Människor flyr från förtryck och despoter i sitt eget land, man flyr för livet, från misär och omöjliga förhållanden. Man flyr från eländiga fångläger, flyktingläger skrangliga plåtskjul, otjänligt dricksvatten.
 Man flyr till en bättre värld. Till hopp om en ljusnande framtid. Man flyr för att ge sina barn skola och glädjefull trygghet. Man flyr till en ny och bättre värld, drägliga levnadsvillkor, man flyr till en ny framtid och till en värld där fred råder. Till fridens omsorg men också till mänskliga rättigheter och demokratins frihet.
 Fenomenet är globalt i en allt mer internationaliserad värld. Både Sverige och Västvärlden i övrigt kommer att påverkas och drabbas av en stor flyktingvåg orsakad av krig, misär och klimathot. Folkförflyttningen och flyktingvågen rör sig över kontinenterna.
 I vårt land möts flyktingar, inhemska missbrukare av liknande villkor och av samma hemlöshet. På gatan delar de plats med redan bostadslösa och arbetslösa tiggare med andra beroende. Eländets slum och villkor känns igen runt om i världen Även i välståndets och det besjungna Folkhemmets land.