Omslag till Agna din krok med mörker

Agna din krok med mörker

David Björklund


Publicerad: 2021

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 72

Format: 110x178 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-9763-6

Förlag: Bokförlaget Björklund & Co AB

Beställningsadress:
Björklund & Co AB
david@bjorklundochco.se

Titeln Agna din krok med mörker är hämtad från Henry David Thoureaus bok Walden. Dikterna genomsyras av Thoureaus tanke att vi ibland behöver ta ett steg åt sidan för att bättre begripa världen och jagets plats i den: fiska i vår inre Waldensjö och agna våra krokar med mörker.

 

poetik

vad kan jag göra

med dessa

väldiga vinterhimlar

annat än att utplåna mig själv

och falla genom orden

tills språket en gång vecklar ut sig över mig

som en fallskärm

 

David Björklund bor i Göteborg och driver sedan 1998 textbyrån Björklund & Co AB.