Omslag till Araber och Islam

Araber och Islam

Christer Wagenius


Publicerad: 2023

Genre: Samhälle & Politik

Språk: svenska

Sidantal: 190

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-983503-1-9

Beställningsadress:
Kolonnad Förlag
christer.wagenius@wagenius.com

Redan för tusen år sedan hade vi här i Europa anledning att vara tacksamma mot araberna och muslimerna; ­detta på grund av all den värdefulla kunskap och kultur de gav oss tillgång till. Vi fick nämligen tillbaka betydande litterära skatter från antiken, som gått förlorade hos oss men som räddats genom tidiga översättningar till arabiska. Dessutom erhöll vi mycket ny kunskap, inte minst på matematikens och medicinens områden. Det hela blev möjligt tack vare den långvariga fruktbara samexistens mellan olika folkslag och religioner, som faktiskt visade sig kunna råda vid denna tid.
I Spanien levde muslimer (s.k. morer), kristna och judar fredligt tillsammans från 700-talet och många sek­ler framåt. Detta innebar att såväl en mångfacetterad kultur som olika vetenskaper kunde utvecklas och frodas.
Men – tyvärr – när medeltiden gick mot sitt slut gjorde stridigheter mellan kristna och araber att den moriska närvaron i Spanien upphörde. Kontakterna mellan européer och araber inskränktes kraftigt och för lång tid. Också judarna drabbades av den fientliga inställning till oliktänkande som de kristna då gav uttryck för.
(Ur inledningen)