Omslag till Även jag önskar att det var jag som upptäckt insulinet

Även jag önskar att det var jag som upptäckt insulinet

Tord Ajanki


Publicerad: 2023

Genre: Roman

Språk: svenska

Sidantal: 232

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-988446-0-3

Förlag: Press Publica

Beställningsadress:
Tord Ajanki
tord.ajanki@gmail.com
Sperlingsgatan 15
212 22 Malmö

Telefon: 070-268 54 54

Kanske var han först med att upptäcka insulinet, läkemedlet som under drygt hundra år räddat och fortfarande fortsätter att årligen rädda miljoner diabetessjukas liv. Huvudpersonen i den här boken, Karl Zükol, verksam läkare och forskare i 1910-talets Berlin och senare i New York City är idag bortglömd, som bäst en fotnot i medicinhistoriska böcker.
 Kanske skulle han ha lönats med Nobelpriset för upptäckten av insulinet som istället tilldelades två andra forskare.
 Resten av sitt liv stred Zükol utan framgång för ett erkännande.

Den här boken är en fiktiv berättelse om Zükols liv och om forskningens villkor.

Thord Ajanki är journalist och författare