Omslag till Bergska släkten i Söderfors och Gävle

Bergska släkten i Söderfors och Gävle

Stefan Berg


Publicerad: 2021

Genre: Släktberättelser / Kulturhistoria

Språk: svenska

Sidantal: 110

Format: 200x255 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-527-1410-2

Beställningsadress:
Stefan Berg
stefanberg52@gmail.se
Besmansvägen 36
168 34 Bromma

Telefon: 076-121 67 54

Häng med släkten Berg på en tidsresa genom 300 år från det lilla torpet i Bälinge socken via järnbruket i Söderfors till ”den stora sjö- och stapelstaden” Gävle. Jag hoppas att det ska bli en intressant kulturhistorisk vandring, en slags mikrohistoria, för dig som känner släktskap med bokens personer eller bara är intresserad av hur folk har levt i gångna tider.