Omslag till Från Mig till Dig

Från Mig till Dig

Annika Rätteli


Publicerad: 2021

Genre: Musik

Språk: svenska

Sidantal: 30

Format: 210x297 mm

Utförande: Spiralbunden

ISBN: 978-91-527-1637-3

Beställningsadress:
annika.ratteli@gmail.com

I detta sånghäfte finner du 17 sånger komponerade av Annika Rätteli. Flera av sångerna är skrivna ur ett barns perspektiv men några passar också vuxna. Sångerna skildrar mörker och ljus, årstider, kärlek, Gud, jorden.
Min förhoppning är att de ska vara till glädje.