Omslag till Har kulturpolitiken lyckats?

Har kulturpolitiken lyckats?

Carl-Johan Kleberg & Torbjörn Forsell


Publicerad: 2019

Genre: Facklitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 378

Format: 155x220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-5692-8

Beställningsadress:
Kulturkontoret Stockholm
kulturkontoret.stockholm@gmail.com1974 fick Sverige sin första sammanhållna statliga kulturpolitik, utarbetad av utredningen Kulturrådet på Olof Palmes uppdrag. De två författarna som deltog i arbetet berättar här hur det gick till men i boken kan du även följa alla viktiga kulturpolitiska initiativ från 1599 till 2019.
 De kulturpolitiska målen, sedan 1974 diskuterade och friserade av regeringar med olika färg, beskrivs och analyseras systematiskt och belyses också med ett internationellt perspektiv. Boken innehåller ett aktuellt statistiskt material som avslöjar bristerna i den förda politiken – något som mynnar ut i uppmaningar till dagens politiker att förnya den.
 Bokens rikliga faktamaterial, lättsökt i ett gediget register, gör att den kan fungera också som en uppslagsbok.