Omslag till Hjärnpaus på skolgården

Hjärnpaus på skolgården

Katarina Forsberg, Camia Romby


Publicerad: 2021

Genre: Miljöpsykologi

Språk: svenska

Sidantal: 46

Format: 135x210 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-987068-0-2

Förlag: Hab-o-lek

Beställningsadress:
Hab-o-lek HB
info@hab-o-lek.se

Miljöpsykologisk forskning förklarar varför vi ­gärna tar en promenad i naturen för att rensa tankarna. Hur kan vi använda den kunskapen för att förbättra elevers arbetsmiljö?
Skolan är Sveriges största arbetsplats sett till antal elever och personal som dagligen vistas där. Under en skoldag ställs stora krav på koncentrationen och antalet elever som har behov av anpassad skolmiljö ökar.
Skolgården är en underuttnyttjad resurs som med rätt utformning kan bidra till vila och återhämtning.