Omslag till Kyrkogemenskap och Nattvards-<br>gemenskap

Kyrkogemenskap och Nattvards-
gemenskap

Martin Wittenberg


Publicerad: 2019

Genre: Filosofi & Religion

Språk: svenska

Sidantal: 96

Format: 208x293 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-983324-1-4

Beställningsadress:
Evangelisk-lutherska S:t Martins församling i Stockholm
goran.liljenstrom@telia.com

Vad menas med kyrkogemenskap? Hur var situationen i fornkyrkan, under reformationen och i den lutherska kyrkan därefter? Vilka kunde gå till samma nattvardsbord? 

Den framstående tyske teologen, professorn och kyrkohistorikern Martin Wittenberg (1911–2001) visar i en bred exposé hur olika teologer har behandlat dessa frågor fram till 1800-talet. Wittenberg verkade i Neuendettelsau, som grundades av den store teologen Wilhelm Löhe. 

I en andra del belyser kyrkoherden, teol. kand. Sten Rydh (f. 1945) utvecklingen i Sverige efter reformationen och visar hur Wittenbergs kärnfrågor har tillämpats inom några lutherska frikyrkor i Tyskland, Amerika och Norden. Rydh är präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige och efterträdare till den kände lutherforskaren, teol. dr Tom G. A. Hardt, som grundade denna kyrka.