Omslag till Lyckans barn

Lyckans barn
En tänkt historia

Christina Carling


Publicerad: 2019

Genre: Släkt- och kulturhistoria

Språk: svenska

Sidantal: 50

Format: 220x220 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-519-1919-5

Beställningsadress:
Christina Carling
christina.carling@hotmail.com
Barks väg 10
170 73 Solna

Telefon: 08-85 58 75

I denna bok  väver jag  samman mina föräldrars respektive släkt­historier. Fokus ligger på barns uppväxtvillkor från tidigt 1800-tal till sent 1930-tal.
 De kunde vara svåra oavsett deras sociala bakgrund. Trots det eller kanske just därför skapades en drivkraft för dem att komma vidare och skapa en ljusare framtid för sig själva och deras avkomma.

Författaren Christina Carling (f. Anna-Stina Sjögren)