Omslag till Metern

Metern

Lennart Kjörling


Publicerad: 2021

Genre: Lokalhistoria

Språk: svenska

Sidantal: 160

Format: 200x220 mm

Utförande: Hårdband

ISBN: 978-91-519-9366-9

Förlag: Mångkultur

Beställningsadress:
Mångkultur
leonardo@leonardo.st

Helgagatan 36 i HSB Metern har vid flera tillfällen utnämnts till ett av Stockholms vackraste hus. Stockholms stadsarkitekt Per Kallstenius beskrev det så här i DN: 
 »Utformningen av huset har också gjorts med oerhört medveten avsikt. Det är byggt för gemenskap och grannkontakter, för trivsel och hemkänsla. De tankarna präglar tydligt huset och bidrar starkt till skönheten.«
 Här ryms intressant social historia, Per Hallmans  progressiva stadsplan och det då nybildades HSB:s strävanden efter värdiga boendevillkor för den arbetande befolkningen. De kooperativa idéerna har genom åren levt vidare genom många initiativ för att stärka gemenskapen mellan de boende.