Omslag till Psychological wars and engineering minds

Psychological wars and engineering minds

Sahib Al-Rubeai


Publicerad: 2021

Genre: Samhälle & Politik

Språk: arabiska

Sidantal: 212

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-88215-17-8

Beställningsadress:
Sahib Al-Rubeai
sahid.alrabi@comhem.se
www.watersexpert.se

BSc.an Lantbruksuniversitet från Teshreen universitet, Syrien 1985.

Work: skogsdirektör för produktion för Laatakia provinsen från 1985- 1990.

Publikationer: Tiotals studier publicerades i arabiska och irakiska pressen, om miljö, demografiska tillväxt, livsmedelsförsörjning och vatten och miljö kris i Mellanöstern.

Aktivist i flera professionella organisationer som Miljöskydd, Svenska författarförbundet, irakisk journalist & Media unionen, Arab forskningscentra i vattensäkerhet som drivs av Arabförbundet och registreras som forskare och expert på vatten.

Vetenskapliga relationer med många experter och specialister inom den arabiska världen och med ett antal vattenministrar och myndigheter i arabvärlden såsom; Syrien, Jordanien, Tunisien och Arabförbundet.

Böcker på arabiska: Författare till 35 böcker, om vatten och miljö 23 och 12 om intelligentsian.


Det militära kriget är resultatet av ett politiskt misslyckande med att lösa omtvistade politiska frågor mellan stater, vitala intressen eller områden med internationellt inflytande. Det är också det sista alternativet när alla diplomatiska ansträngningar och politiska förhandlingar har misslyckats.
Det föregås av ett mediekrig där alla metoder för psykologisk krigsföring används för att försvaga fiendens inre front och uppta den med ekonomiska och sociala kriser som hindrar den från att föra krig eller ge logistiskt stöd till sida militära sektorer som är stationerade på slagfronterna.
Skärningspunkten mellan ekonomiska och politiska intressen mellan de konkurrerande länderna ledde till två världskrig – och möjligheten till ett tredje världskrig – under vilken produktion av konventionella vapen utvecklades för moderna tekniska vapen, och sedan de smarta högteknologiska vapnen och varje utveckling i produktionen av vapen ansågs vara en ny generation vapen. Samtidigt har psykologiska krigsmetoder använts i krig, eftersom de inte är mindre effektiva än moderna, mycket sofistikerade och intelligenta vapen.