Omslag till Vågor, andetag

Vågor, andetag

Erik Olsson


Publicerad: 2024

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 54

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-527-9230-8

Beställningsadress:
Erland Olsson
info@sofrosyne.se

Erik Olsson 1955–2022 ägnade en stor del av sitt liv åt filosofin men skev även dikter. Under ett tiotal år drev han tillsammans med litteraturprofessor Eva Lilja Diktargruppen i Göteborg. Dit kom människor för att läsa och höra andras dikter.
Eva har skrivit förord till den här boken.

Erik präglades starkt av sin uppväxt. Han hade många intressen. 
Dikterna är starka och utlämnande. Några skrev han efter att han fick sin cancerdiagnos. 
 Erik kunde vara både lekfull och humoristisk även om många av dikterna speglar ensamhet och tankar kring det existentiella.