Omslag till Varför stickar du?

Varför stickar du?

Ann-Kristin Boström


Publicerad: 2022

Pris: 248 kr

Genre: Folkbildning

Språk: svenska

Sidantal: 140

Format: 145x200 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-979121-1-2

Beställningsadress:
HB Livslångt Lärande Stockholm
akb@LLLStockholm.com

Boken svarar på frågan ”Varför stickar du?” och bygger på en undersökning som som gjorts för att få mer information om stickning och dess bakgrund. Boken innehåller också sju bloggar, lämpliga för studiecirklar om livslångt lärande som tidigare publicerats spå EPALE (Europa plattformen för vuxnas lärande.
 
Ann-Kristin Boström är docent och afficierad forskare på Jönköping University och har bl.a. forskat om livslångt lärande och relationer mellan generationer.